Le Corbusier

Một video ngắn khá vui về kiến trúc sư Le Corbusier - một trong những người đặt nền móng cho sự phát triển của trào lưu Kiến trúc hiện đại. Video có đề cập đến hệ tỷ lệ Modulor và 5 điểm chính của kiến trúc hiện đại mà Le Corbusier đã chỉ ra. 

Video được Comma Studio biên dịch sang tiếng Việt.

Nguồn: Alix Bossard - Archdaily