Job Opportunities & Internships

Mọi nhu cầu ứng tuyển (kiến trúc sư/ thực tập sinh) xin gửi về địa chỉ:   comma.vn@gmail.com

  1. Resume/CV
  2. Portfolio (below 10MB)
  3. Current and expected salary
  4. Available start date