The Power of Design

Một đoạn clip ngắn được Bloomberg thực hiện, giới thiệu một số xử lí trong việc thiết kế cho một cửa hàng café Starbucks. Tuy nội dung phần chia sẻ khá ngắn gọn và đơn giản, thông điệp được mang đến ở đây vẫn rất rõ ràng rằng vai trò của thiết kế không chỉ dừng lại đơn thuần ở khía cạnh thẩm mỹ mà còn đóng góp một phần rất tinh tế trong thành công về phạm vi vận hành và chiến lược hoạt động của một doanh nghiệp, mà cụ thể ở đây là một cửa hàng café.

Video được Comma Studio biên dịch sang Tiếng Việt.