PRO LIGHTING STRATEGY

"Hầu hết các thiết kế ánh sáng thành công đều sử dụng nguyên tắc phối hợp 3 loại ánh sáng chính: 
- Chiếu sáng môi trường (Ambient Lighting), 
- Chiếu sáng chức năng (Task Lighting) 
- Chiếu sáng nhấn (Accent Lighting)"
Trên đây là một phần trích đoạn trong bài chia sẻ của kiến trúc sư Eric Reinholdt từ 30X40 Design Workshop.

Mời bạn cùng xem để nắm rõ hơn về chiến lược thiết kế ánh sáng và cách kiến trúc sư tiếp cận phương pháp chiếu sáng cho một không gian.

Video được Comma Studio biên dịch sang tiếng Việt.
Copyright by http://thirtybyforty.com/