Bên cạnh thực hành kiến trúc ở trong nước, chúng tôi cũng tham gia các cuộc thi quốc tế do các tổ chức nước ngoài thực hiện. Dưới đây là giới thiệu rút gọn về bản thiết kế nhà thư viện cho thành phố Copenhagen - Đan Mạch đã đoạt giải 3 trong cuộc thi tổ chức năm 2014 do tổ chức AWR (Italia) thực hiện. Qua bản thiết kế này, chúng tôi đã đề xuất phương án hướng tới việc giải quyết các mối quan hệ tương hỗ đa chiều xoay quanh khu vực lịch sử nội đô Copenhagen, nơi khu đất được chỉ định, cũng như quan điểm về định nghĩa mới của một công trình thư viện trong tương lai của Copenhagen - nơi được xếp hạng là một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới.   
        
     
              
prev / next