IMPROVE DESIGN

KTS. Santa Barry Berkus diễn giải cách ông cải tạo và tăng chất lượng cho một không gian sống qua thiết kế của mình. Ông đã minh họa lại quá trình thông qua một loạt các bản vẽ và sơ đồ phác họa kèm theo giải thích chi tiết về điều kiện hiện trạng & nhu cầu của khách hàng.

Improve Design

Video được biên dịch bởi Comma Studio
Bản quyền thuộc về B3 Architects/ Berkus Design Studio