CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG NGOẠI THẤT

Có hai điểm cơ bản để hiểu về ánh sáng ngoại thất. 
Thứ nhất, chúng ta cần ít ánh sáng ngoại cảnh hơn là ánh sáng nội thất trong nhà, điều đó có nghĩa là tổng thể chiếu sáng mang tính trình diễn nhiều hơn là so với mục đích chức năng. 
Thứ hai, trong các bối cảnh có ánh sáng môi trường yếu, chúng ta thường có xu hướng thích các ánh sáng nhiệt độ thấp - tức là màu ấm hơn. Dù đó là ý định lôi kéo sự thu hút đến ngọn lửa cháy bập bùng ngoài sân, hay từ thực tế của việc ánh sáng ấm áp làm cho lớp vỏ ngoài trở nên rất tự nhiên, mục tiêu thiết kế ngoài trời của chúng ta là hướng tới ánh sáng có mức nhiệt độ thấp và tông ấm.

Trong bài chia sẻ này chúng ta sẽ xem xét một số topic chính

1) Hiệu ứng đèn lồng
2) Chồng lớp ánh sáng: ánh sáng môi trường, ánh sáng chức năng & ánh sáng nhấn
3) Chiếu sáng dẫn hướng
4) Nhiệt độ màu của ánh sáng
5) Chiếu sáng đối tượng
6) Ngọn lửa
7) Đánh sáng mảng tường
8) Điều tiết ánh sáng
9) Chiếu sáng hắt lên
10) Ô nhiễm ánh sáng

Exterior Lighting Concept

 

Video được biên dịch bởi Comma Studio
Bản quyền thuộc về  thirtybyforty.com